Модернізація стендів сушки ковшів

Пропонуємо комплекс послуг по будівництву нових, реконструкції або глибокої модернізації існуючих стендів сушки ковшів з використанням газового обладнання провідних світових виробників KromschroederHauck, LBE, Eclipse.

стенд сушки ковшей
вертикальный стенд сушки

Установка для сушки і розігрівання ливарних ковшів – це допоміжне металургійне обладнання, що призначене для попередньої обробки внутрішньої футеровки ковшів. Операція виконується в зв’язку з тим, що в процесі експлуатації (контакту з розплавом) футерування ковша піддається руйнівному впливу і перед прийомом розплавленого металу доцільно проводити її поступову термічну підготовку, що дозволяє значно знизити тепловий удар футерування.

Стенди сушки ковшів побудовані як однопальникові системи з модульованим керуванням без підігріву повітря, прямим розпалюванням, з системою регулювання співвідношення газ/повітря і контролем полум’я. Теплову потужність стенду сушки можна регулювати безперервно, за допомогою повітряної регулюючої заслінки BVA з приводом IC (плавне або ступінчасте регулювання). Регулятор співвідношення газ/повітря GIK контролює тиск газу пропорційно тиску повітря і, таким чином, підтримує постійне співвідношення газ/повітря. У той же час він виконує функцію відключення при нестачі повітря. Регулюючий газовий кран GEHV або GEH і дросельна повітряна заслінка BVA використовуються для обмеження обсягів повітря і газу і для ручного регулювання співвідношення повітря і газу. Коливання тиску в печі однаково впливають на потік газу і повітря, тому співвідношення повітря/газ залишається незмінним.

арматура стенда сушки
Підпал та контроль полум’я забезпечуються автоматичним блоком управління пальником IFD або BСU, який повинен бути призначений для безперервної роботи, якщо пальник повинен працювати більше 24 годин, відповідно до EN 746-2. Попередня продувка і встановлення клапана в положення розпалювання повинні забезпечуватися центральною системою керування. Для потужності пальників від 120 до 360 кВт потрібен розпал зі зменшеною потужністю відповідно до EN 746-2: 2010 року (газові клапани з повільним відкриттям). При потужності пальника понад 1200 кВт клапани повинні бути оснащені автоматичною системою перевірки герметичності клапанів (TC).

Сучасні стенди сушки і розігрівання ковшів забезпечують:

  • зменшення температурних втрат при випуску стали в сталерозливні ківші, що дозволяє збільшити час на операції позапічної обробки. Це досягається за рахунок глибокого прогріву футерування до температур 1100-1200˚С;
  • економію вогнетривів: досягається за рахунок значного збільшення терміну служби вогнетривів, як наслідок сушки і нагріву стальковшей в точній відповідності з рекомендаціями виробника футерування, що виключає появу мікротріщин і сколів;
  • зменшення витрат природного газу; досягається оптимізованими газодинамічними характеристиками факела, рівномірним теплообміном по всій внутрішній поверхні стальковша і раціональними коефіцієнтами тепловіддачі на всіх стадіях сушки і високотемпературного розігріву стальковша.

Футеровка кришки виконується із сучасних волокнистих вогнетривких матеріалів за спеціальною технологією або з вогнетривких бетонів.

Управління нагрівом і контроль над усіма технологічними параметрами стенду сушки ковша відбувається за допомогою системи автоматичного управління печі (АСУ ТП), побудованої на програмованих контролерів (ПЛК) відомих світових виробників (Siemens, Allen-Bradley і т.д.).

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ >>