Стенд нагріву і сушіння сталерозливних ковшів

вертикальный стенд сушки

Стенд нагріву і сушіння призначений для нагріву футерування сталерозливних ковшів, що використовуються для перевезення рідкої сталі, відповідно до заданого температурно-часового графіка.

Стенд повинен забезпечувати можливість ведення процесу нагрівання ковша як в автоматичному, так і в ручному режимі.

Короткий опис процесу.

В основу установки покладено принцип розігріву футеровки сталерозливних ковшів за рахунок теплової енергії факелe газоповітряної пальника. Конструктивною основою всієї установки є майданчик з розміщеними на ньому складовими частинами і стенд, що призначений для встановлення сталерозливних ковшів в робоче положення при сушінні і розігріві його футерування.

Сталерозливний ківш, призначений для сушіння або розігріву, встановлюється за допомогою розливного крану на стенд. При цьому кришка із закріпленим на ній пальниковим пристроєм повинна бути піднята. Після встановлення сталеразливочного ковша на стенд кришку опускають і проводиться розпал пальника.

Установка забезпечує проведення технологічного процесу сушіння та/або розігріву сталеразливного ковша за заданою програмою в автоматичному режимі. При необхідності управління процесом сушіння і/або розігріву може бути переведено в режим ручногокерування.

В установці передбачена роздільна подача природного газу і повітря в необхідному співвідношенні. Витрата природного газу і повітря вимірюється відповідними витратомірними пристроями. Витрата газу, що подається, регулюється дросельними заслінками з виконавчими електричними механізмами.

Повітря на горіння подається вентилятором і розподіляється з регулюванням витрати.

Після відпрацювання закладеного графіка нагрівання футеровки пальник відключається, кришка повертається у неробочий стан. Стальківш за допомогою цехового крану видаляється зі стенду і подається під прийом рідкого металу.

Вимоги до системи газовоздухопостачання.

Запірно-регулююча арматура повинна забезпечувати регулювання подачі необхідної кількості природного газу і повітря для раціонального спалювання і забезпечення необхідного графіку розігріву футеровки стальківша.

Використовувані пальника низького тиску з широким діапазоном регулювання потужності дають можливість вести процес нагріву футерування стальковша по заданому температурно-режимному графіком.

Пальниковий пристрій має бути забезпечений системою безпеки і необхідними блокуваннями. Пальник має автоматично відключатися у випадку виходу параметрів енергоносіїв за межі норми, загасання полум’я, припинення роботи димососа і зникнення живлення.

Керування процесом розпалу й роботою пальника проводиться в автоматичному режимі.

Устаткування стенду нагріву стальківшів має бути спроектовано у відповідність до вимог відповідних нормативних і директивних документів з охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ >>