Модернізація печей плавки алюмінію

Пропонуємо будівництво нових, реконструкцію або глибоку модернізацію існуючих алюмо- і мідеплавильних печей з використанням обладнання Kromschroeder, Hauck, LBE, Eclipse.

печь плавки меди
Використання газових пальників і запірно-регулюючої арматури Kromschröder дозволяє забезпечити спалювання газу з низьким рівнем забруднення навіть при відносно низьких температурних режимах плавильних печей. При нагріванні алюмінію в печах з використанням природного газу необхідно вжити особливих заходів, щоб забезпечити чисте і повне згоряння. Рідкий алюміній добре поглинає різні гази і особливо водень, який у великій кількості знаходиться в топкових газах алюмоплавільних печей.

Температура плавлення алюмінію 658 °С, температура нагріву для розливання 700 – 750 °С. Перегрів рідкого алюмінію понад 750 °С небажаний, так як при цьому сильно підвищується окислюваність металу.

Для плавки алюмінію використовуються печі з регулюванням температури в діапазоні від 650 °C (температура плавлення алюмінію 658 °C) до 1000 °C (максимальна температура на яку розрахована піч). Через високі температур полум’я може зруйнувати компоненти печі або ж, якщо температура занадто низька, вторинна реакція спалювання газу (окислення СО до СО2) переривається, тим самим збільшуючи кількість СО у викидах. Факел самого полум’я має більш високі температури, однак, де це можливо, для зменшення викидів NOx вони повинні підтримуватися нижче 1600 ° C. Тому дуже важливо, за допомогою відповідного обладнання і налаштувань, забезпечити щоб, температура в різних частинах печі перебувала в діапазоні від 650 °С до 1000 °С.

Температура печі є важливим критерієм при виборі типу газового пальника і її конструкції. При низьких температурах навколишнього середовища, вибирається головка пальника, що забезпечує інтенсивне перемішування, з високим ступенем закручування повітря і коротким полум’ям.

При подачі газу в радіальному напрямку і інтенсивному русі повітря суміш газу і повітря швидко згоряє. Таким чином, вибір такої змішувальної головки дозволяє встановити компактну камеру згоряння, що забезпечує малий вміст СО при низькій температурі печі.

Одним з таких пальників є модульний пальник Kromschroder BIO. Його модульна конструкція дозволяє гнучко адаптувати нагрівальну систему за типом газу, особливостями монтажу і потужності пальника.
Пальник оснащений приєднувальною трубкою з жароміцної сталі. Пальник також оточений захисною жаровою трубою з жароміцної сталі для захисту полум’я від збуджуючих впливів, що викликані атмосферою печі. Це означає, що полум’я ніби горить всередині «міні камери згоряння». Захисна жарова труба, в якій відбувається весь процес горіння, запобігає охолодженню полум’я циркулюючою атмосферою печі і пов’язаним з цим утворенням СО.
горелка печи плавки аллюминия

Залежно від вимог процесів плавки потужність пальника може бути в діапазоні від 40 до 1000 кВт. Довжина і діаметр захисної жарової труби мають відповідати конструкції печі і особливостям монтажу. При роботі пальника без захисної жарової труби виконати вимірювання параметрів димових газів пальника, наприклад, для встановлення співвідношення газоповітряної суміші, практично неможливо, тому що димові гази пальника відразу змішується з атмосферою печі.

Відповідно, захисна жарова труба, оснащена точкою для відпрацьованих газів, дозволяє вимірювати параметри димових газів пальника без будь-якого впливу атмосфери печі і дозволяє робити налагодження пальника.

Підтримка постійної газової суміші у всьому діапазоні регулювання потужності пальника є важливим критерієм для підтримки бажаних параметрів димових газів. Відповідно, подача газу і повітря в пальник пневматично пов’язані через контроль співвідношення газ/повітря. Це означає, що у всьому діапазоні регулювання пальника підтримується постійна газоповітряна суміш і, навіть в разі частих або швидких змін потужності, склад суміші не змінюється.

Арматура печи плавки аллюминия
Використання запірно-регулюючої арматури Кромшродер дозволяє проводити безперервне керування і контроль параметрів роботи пальників в діапазоні від типового (в цих типах печах) співвідношення 1:10 до 1: 650 за рахунок використання пальника з вбудованою газовою фурмою. Функцію керування з боку повітряного тракту виконує привід IC з дросельною заслінкою BVA. У газовому тракті рекомендується використовувати компактну і надійну серію ValVario: VAS – для використання в якості електромагнітного клапана і VAG – для контролю співвідношення газ/повітря.
Комбінація пальника і захисної жарової труби довела свою ефективність у багатьох системах для термообробки алюмінію. Завдяки особливостям конструкції пальника і наявності точки відводу димових газів всередині жарової труби пальника відкриваються нові можливості по налаштуванню пальника для підтримки низького вмісту СО в димових газах, зберігаючи переваги прямого нагріву.